Advokátska kancelária
JUDr. Roman Jurík
Jazerná 19
940 71 Nové Zámky

Poďakovanie za spoluprácu

Dňa 7. apríla 2014 sa Mgr. Bc. Jane Lesňákovej skončil, na jej vlastnú žiadosť, pracovný pomer advokátskej koncipientky s našou advokátskou kanceláriou. Za bezmála dva a pol roka svojho pôsobenia v našej advokátskej kancelárii Mgr. Bc. Jana Lesňáková preukázala veľmi vysokú mieru profesionality a zároveň hlboké porozumenie pre ťažkosti ľudí v rôznych zložitých životných situáciách, ktoré ako právnička riešila.

Mgr. Bc. Jane Lesňákovej patrí za prácu v advokátskej kancelárii úprimná vďaka.

Mgr. Bc. Jana Lesňáková pokračuje v praxi advokátskej koncipientky v advokátskej kancelárii HKP Legal, s.r.o. Zaželajme jej veľa profesionálnych úspechov.                   

    

ED-Corporation s. r. o.
RelaStav, s.r.o.
www.uctovnictvo.us"

NAJ.sk
Jak psát web